Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

 1. Amikor Ön az alapítvány internetes honlapján jelentkezik tanfolyamunkra, eközben
  – önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján, a tanfolyamunkra regisztráció elvégzésével – személyes adatait is átadja számunkra.
 2. Alapítványunk a tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Ön adatait, amelyek a tanfolyamok elvégzése összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, és amelyek a honlapunk használatával eltérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan keletkeznek, az adott szolgáltató (általában: AEEK) részére kerülnek átadásra, az Ön által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint. Az adatok kezelője és az érintett adatbázis jogosultja minden esetben az adott szolgáltatást nyújtó szolgáltató (általában: AEEK).
 3. Az Ön által önkéntesen végzett regisztráció valamint személyes adat módosítása során megadott adatok, valamint az automatikusan képződő technikai adatok, a honlap internetes szerverét fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. Személyes adatai kizárólag az itt meghatározottak szerint kerülnek kezelésre és továbbításra. A honlap üzemeltetéséhez szervezetünk informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató3 IN 1 HOSTING Bt. szerver gépeit vesszük igénybe.
 4. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől a regisztráció során Ön adhatja meg nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
 5. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
 6. Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, részben manuális és részben gépi rögzítéssel.
 7. A honlap látogatásával összefüggésben keletkezett adataihoz kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartására és titoktartásra kötelezett kötelezettséget partnerek és saját munkatársaink, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
 8. Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a kapcsolatfelvételre alkalmazandó e-mailcím a következő: holmedalapitvany@t-online.hu.
 9. Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai megfelelőségével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.
 10. Alapítványunk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és a 679/2016 EU rendelet (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
 11. Alapítványunk a vonatkozó kérelem esetén tájékoztatja az kérelmező felhasználót arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel. Továbbá szerveztünk biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint a felhasználó részére, a felhasználó vonatkozó kérelme szerint hordozhatóvá teszi, elfelejteti és/vagy törli.
 12. Jelen tájékoztató a felhasználóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen tájékoztatásunk hatálya nem terjed ki.

Alapvető információk:

 • Az adatkezelő neve: Holisztikus Medicina Alapítvány
 • Az adatkezelő elérhetősége: tel.: 06-20/977-4863, email: holmedalapitvany@t-online.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: tanfolyamainkra jelentkezők
 • A kezelt adatok köre: a tanfolyamokra a jelentkezéshez a jogszabály által megadott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: Név, születési név, hely, idő, e-mail cím, anyja neve, müködési nyilvántartási száma.
 •  Elérhetőség (telefon, email),  Számlázási cím 
 • Az adatgyűjtés célja: a továbbképzésre kötelezett folyamatos továbbképzés pontszámainak gyűjtése és nyilvántartása, ezekről „Teljesítési Igazolás” kiállítása.
 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a szolgáltatás igénybevételét követően kifejezetten csak a továbbképzésre kötelezett kérésére törlődnek, a jogszabályi adatmegőrzési kötelezettség figyelembevételével.
 • Adatvédelmi ügyek esetén felügyeletet gyakorló szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu ).

 

Copyright (c) 2002 - Holisztikus Medicína Alapítvány
1028 Budapest Táncsics Mihály u. 16., Tel: (06) 20/ 977-4863
K&H Bank: 10200823-22222459